Безплатна
карта за
всеки клиент

Безплатна карта


Карта за отстъпки за клиенти на Професионален Домоуправител

Клиентска карта за отстъпки
                       "Образцов Дом"


           Клиентската карта за отстъпки ще е достъпна от началото на 2014 г. и ще е само за членове на домакинства в етажна собственост, управлявана от Професионален Домоуправител "Образцов Дом".
            Картата е поименна и безплатна.
            Заплаща се само такса изготвяне - равна на 3 лв.
            Картата предоставя възможности за отстъпки в:
 

  • ресторанти
  • магазини
  • услуги


за района на гр. Благоевград.


Образцов дом